COLONIA DEL SACRAMENTO 3 días, 2 Noches
Temporada: Baja
Duracion:3 Días dias
Fecha Salida: 18/9 - 24/10 -21/11
Validez: 21-11-2020
Transportadora: EGA
Nro Operador: 5
Rio Branco 1417 - Local 30 Terminal Tres Cruces
29025335 / 24025164-65-66-67

Fecha de Salida Hotel Base Single Base Doble Base Triple Menor de 0 a 4 años
18/09/20 DAZZLER Vista Ciudad USD 415 USD 330 USD 330 USD 60
18/09/20 DAZZLER Vista al Rio * USD 380 USD 380 USD 60
23/10/20 DAZZLER Vista Ciudad USD 415 USD 330 USD 330 USD 60
23/10/20 DAZZLER Vista al Rio * USD 380 USD 380 USD 60
20/11/20 DAZZLER Vista Ciudad USD 415 USD 330 USD 330 USD 60
20/11/20 DAZZLER Vista al Rio * USD 380 USD 380 USD 60
Web Hotel: www.dazzlercolonia.com